**#**VIETNAMESE SINGERS**#**


Ca si: Bao Han


Casi: Diem Lien


Casi: ShayLa


Casi: Thanh Truc


Casi: Loan Chau


Casi: Nhat Ha


Casi: La Suong Suong


Casi: Nhu Quynh


Casi: Y Lan


Casi: Khanh Ly


Casi: Khanh Ha


Ca si: Phi Nhung